Úradná tabuľa ÚJD SR

298/2021

č. rozhodnutia: 298/2021

č. správneho konania: 2914-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 26.10.2021

dátum právoplatnosti: 13.11.2021

Prílohy:

2914-2021_Rozhodnutie_298_2021_R298_2021_DrMi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022