Úradná tabuľa ÚJD SR

297/2021

č. rozhodnutia: 297/2021

č. správneho konania: 2835-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.10.2021

dátum právoplatnosti: 22.10.2021

Prílohy:

2835-2021_Rozhodnutie_297_2021_R 297_2021_TN_final.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022