Úradná tabuľa ÚJD SR

296/2021

č. rozhodnutia: 296/2021

č. správneho konania: 2868-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 13.10.2021

dátum právoplatnosti: 18.11.2021

Prílohy:

2868-2021_Rozhodnutie_296_2021_R296_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022