Úradná tabuľa ÚJD SR

295/2021

č. rozhodnutia: 295/2021

č. správneho konania: 2867-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 04.10.2021

dátum právoplatnosti: 08.11.2021

Prílohy:

2867-2021_Rozhodnutie_295_2021_R295_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022