Úradná tabuľa ÚJD SR

294/2021

č. rozhodnutia: 294/2021

č. správneho konania: 2866-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 04.10.2021

dátum doručenia verejnou vyhláškou: 21.10.2021

dátum právoplatnosti: 08.11.2021

Prílohy:

2866-2021_Rozhodnutie_294_2021_R294_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022