Úradná tabuľa ÚJD SR

293/2021

č. rozhodnutia: 293/2021

č. správneho konania: 2625-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.10.2021

dátum právoplatnosti: 30.11.2021

Prílohy:

2625-2021_Rozhodnutie_293_2021_R293_2021_EcSi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022