Úradná tabuľa ÚJD SR

291/2021

č. rozhodnutia: 291/2021

č. správneho konania: 1809-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 02.11.2021

dátum právoplatnosti: 07.12.2021

Prílohy:

1809-2021_Rozhodnutie_291_2021_R291_2021_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022