Úradná tabuľa ÚJD SR

290/2021

č. rozhodnutia: 290/2021

č. správneho konania: 3048-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.09.2021

dátum právoplatnosti: 14.10.2021

Prílohy:

3048-2021_Rozhodnutie_290_2021_R290_2021_BeJo_MaGa spravop.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022