Úradná tabuľa ÚJD SR

29/2021

č. rozhodnutia: 29/2021

č. správneho konania: 974-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 15.02.2021

dátum právoplatnosti: 23.03.2021

Prílohy:

974-2021_Rozhodnutie_29_2021_R029_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022