Úradná tabuľa ÚJD SR

287/2021

č. rozhodnutia: 287/2021

č. správneho konania: 2436-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.09.2021

dátum právoplatnosti: 09.10.2021

Prílohy:

2436-2021_Rozhodnutie_287_2021_R287_2021_SeTi_MaGa.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022