Úradná tabuľa ÚJD SR

285/2021

č. rozhodnutia: 285/2021

č. správneho konania: 2062-2021

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 05.10.2021

dátum právoplatnosti: 13.11.2021

Prílohy:

2062-2021_Rozhodnutie_285_2021_Anonymizované R 285_2021.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022