Úradná tabuľa ÚJD SR

284/2021

č. rozhodnutia: 284/2021

č. správneho konania: 2727-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.09.2021

dátum právoplatnosti: 09.10.2021

Prílohy:

2727-2021_Rozhodnutie_284_2021_R284_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022