Úradná tabuľa ÚJD SR

283/2021

č. rozhodnutia: 283/2021

č. správneho konania: 2590-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 25.11.2021

dátum právoplatnosti: 15.12.2021

Prílohy:

2590-2021_Rozhodnutie_283_2021_R283_2021_BeJo_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022