Úradná tabuľa ÚJD SR

282/2021

č. rozhodnutia: 282/2021

č. správneho konania: 2452-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.10.2021

dátum právoplatnosti: 15.11.2021

Prílohy:

2452-2021_Rozhodnutie_282_2021_R282_2021_ZiMi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 29.03.2022