Úradná tabuľa ÚJD SR

280/2021

č. rozhodnutia: 280/2021

č. správneho konania: 2662-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 20.09.2021

dátum právoplatnosti: 21.09.2021

Prílohy:

2662-2021_Rozhodnutie_280_2021_Rozhodnutie č. 280_2021.pdf
2662-2021_Rozhodnutie_280_2021_Rozhodnutie č. 281_2021.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022