Úradná tabuľa ÚJD SR

28/2021

č. rozhodnutia: 28/2021

č. správneho konania: 956-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.02.2021

dátum právoplatnosti: 16.03.2021

Prílohy:

956-2021_Rozhodnutie_28_2021_R028_2021_DrMi_HoJu_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022