Úradná tabuľa ÚJD SR

279/2021

č. rozhodnutia: 279/2021

č. správneho konania: 2691-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.09.2021

dátum právoplatnosti: 08.10.2021

Prílohy:

2691-2021_Rozhodnutie_279_2021_R279_2021_MeMi.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022