Úradná tabuľa ÚJD SR

278/2021

č. rozhodnutia: 278/2021

č. správneho konania: 2692-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.09.2021

dátum právoplatnosti: 22.09.2021

Prílohy:

2692-2021_Rozhodnutie_278_2021_R278_2021_MeMi.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022