Úradná tabuľa ÚJD SR

277/2021

č. rozhodnutia: 277/2021

č. správneho konania: 2451-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.09.2021

dátum právoplatnosti: 02.11.2021

Prílohy:

2451-2021_Rozhodnutie_277_2021_R277_2021_ZiMi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 29.03.2022