Úradná tabuľa ÚJD SR

276/2021

č. rozhodnutia: 276/2021

č. správneho konania: 2778-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 20.09.2021

dátum právoplatnosti: 08.10.2021

Prílohy:

2778-2021_Rozhodnutie_276_2021_R276_2021_SzVi_HaLa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022