Úradná tabuľa ÚJD SR

275/2021

č. rozhodnutia: 275/2021

č. správneho konania: 2752-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.09.2021

dátum právoplatnosti: 22.10.2021

Prílohy:

2752-2021_Rozhodnutie_275_2021_R275_2021_HaLa.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022