Úradná tabuľa ÚJD SR

274/2021

č. rozhodnutia: 274/2021

č. správneho konania: 2993-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 21.09.2021

dátum právoplatnosti: 09.10.2021

Prílohy:

2993-2021_Rozhodnutie_274_2021_Roz274_2021 RU RAO.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022