Úradná tabuľa ÚJD SR

273/2021

č. rozhodnutia: 273/2021

č. správneho konania: 2992-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 21.09.2021

dátum právoplatnosti: 09.10.2021

Prílohy:

2992-2021_Rozhodnutie_273_2021_Roz273_2021 IS RAO.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022