Úradná tabuľa ÚJD SR

271/2021

č. rozhodnutia: 271/2021

č. správneho konania: 2994-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.09.2021

dátum právoplatnosti: 18.10.2021

Prílohy:

2994-2021_Rozhodnutie_271_2021_roz_271_2021_TSURAO.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022