Úradná tabuľa ÚJD SR

269/2021

č. rozhodnutia: 269/2021

č. správneho konania: 2611-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.09.2021

dátum právoplatnosti: 30.09.2021

Prílohy:

2611-2021_Rozhodnutie_269_2021_R269_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022