Úradná tabuľa ÚJD SR

268/2021

č. rozhodnutia: 268/2021

č. správneho konania: 2571-2021

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.09.2021

dátum právoplatnosti: 24.09.2021

Prílohy:

2571-2021_Rozhodnutie_268_2021_R268_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022