Úradná tabuľa ÚJD SR

266/2021

č. rozhodnutia: 266/2021

č. správneho konania: 2948-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 30.09.2021

dátum právoplatnosti: 03.11.2021

Prílohy:

2948-2021_Rozhodnutie_266_2021_R266_2021_MeMi_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022