Úradná tabuľa ÚJD SR

265/2021

č. rozhodnutia: 265/2021

č. správneho konania: 2356-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.08.2021

dátum právoplatnosti: 30.09.2021

Prílohy:

2356-2021_Rozhodnutie_265_2021_R265_2021_StFr.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022