Úradná tabuľa ÚJD SR

264/2021

č. rozhodnutia: 264/2021

č. správneho konania: 2626-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 06.09.2021

dátum právoplatnosti: 09.10.2021

Prílohy:

2626-2021_Rozhodnutie_264_2021_Rozhodnutie 264_2021 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022