Úradná tabuľa ÚJD SR

260/2021

č. rozhodnutia: 260/2021

č. správneho konania: 2450-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 06.09.2021

dátum právoplatnosti: 23.09.2021

Prílohy:

2450-2021_Rozhodnutie_260_2021_R260_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022