Úradná tabuľa ÚJD SR

259/2021

č. rozhodnutia: 259/2021

č. správneho konania: 2449-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.08.2021

dátum právoplatnosti: 14.09.2021

Prílohy:

2449-2021_Rozhodnutie_259_2021_R259_2021_SzVi_HaLa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022