Úradná tabuľa ÚJD SR

258/2021

č. rozhodnutia: 258/2021

č. správneho konania: 2312-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.08.2021

dátum právoplatnosti: 01.10.2021

Prílohy:

2312-2021_Rozhodnutie_258_2021_R 258-2021.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022