Úradná tabuľa ÚJD SR

257/2021

č. rozhodnutia: 257/2021

č. správneho konania: 2337-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.08.2021

dátum právoplatnosti: 04.09.2021

Prílohy:

2337-2021_Rozhodnutie_257_2021_R257_2021_LaJo_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022