Úradná tabuľa ÚJD SR

254/2021

č. rozhodnutia: 254/2021

č. správneho konania: 2317-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.08.2021

dátum právoplatnosti: 23.09.2021

Prílohy:

2317-2021_Rozhodnutie_254_2021_R254_2021_ToNo_final.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022