Úradná tabuľa ÚJD SR

253/2021

č. rozhodnutia: 253/2021

č. správneho konania: 2313-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.08.2021

dátum právoplatnosti: 23.09.2021

Prílohy:

2313-2021_Rozhodnutie_253_2021_R253_2021_ToNo_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022