Úradná tabuľa ÚJD SR

251/2021

č. rozhodnutia: 251/2021

č. správneho konania: 2487-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 09.09.2021

dátum právoplatnosti: 13.10.2021

Prílohy:

2487-2021_Rozhodnutie_251_2021_R 251_2021_anonymizované_pred NPaV.pdf
2487-2021_Oznámenie o doručení listinného R 251_2021.pdf
2487-2021_Oznámenie o zverejnení návrhu R 251_2021 verejnou vyhláškou.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022