Úradná tabuľa ÚJD SR

250/2021 P

č. rozhodnutia: 250/2021 P

č. správneho konania: 2456-2021

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 23.08.2021

dátum právoplatnosti: 13.09.2021

Prílohy:

2456-2021_Rozhodnutie_250_2021 P_Anonymizovane rozhodnutie_250_2021_P_pravoplatne_13_09_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022