Úradná tabuľa ÚJD SR

249/2021

č. rozhodnutia: 249/2021

č. správneho konania: 2726-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.08.2021

dátum právoplatnosti: 25.08.2021

Prílohy:

2726-2021_Rozhodnutie_249_2021_R249_2021_UhMa_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022