Úradná tabuľa ÚJD SR

246/2021

č. rozhodnutia: 246/2021

č. správneho konania: 2272-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.08.2021

dátum právoplatnosti: 14.09.2021

Prílohy:

2272-2021_Rozhodnutie_246_2021_R246-2021_v02.002.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022