Úradná tabuľa ÚJD SR

245/2021

č. rozhodnutia: 245/2021

č. správneho konania: 2556-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.08.2021

dátum právoplatnosti: 20.08.2021

Prílohy:

2556-2021_Rozhodnutie_245_2021_R245_2021_BeJo_OnEv.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022