Úradná tabuľa ÚJD SR

244/2021

č. rozhodnutia: 244/2021

č. správneho konania: 2324-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.08.2021

dátum právoplatnosti: 16.09.2021

Prílohy:

2324-2021_Rozhodnutie_244_2021_R244_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022