Úradná tabuľa ÚJD SR

243/2021

č. rozhodnutia: 243/2021

č. správneho konania: 2323-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.08.2021

dátum právoplatnosti: 21.09.2021

Prílohy:

2323-2021_Rozhodnutie_243_2021_R243_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022