Úradná tabuľa ÚJD SR

242/2021

č. rozhodnutia: 242/2021

č. správneho konania: 1910-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.08.2021

dátum právoplatnosti: 20.08.2021

Prílohy:

1910-2021_Rozhodnutie_242_2021_R242_2021_BeJo_OnEv.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022