Úradná tabuľa ÚJD SR

241/2021

č. rozhodnutia: 241/2021

č. správneho konania: 735-2021

žiadateľ: STU Bratislava

dátum vydania: 23.08.2021

dátum právoplatnosti: 13.09.2021

Prílohy:

735-2021_Rozhodnutie_241_2021_R_241_2021_STU FCHPT.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022