Úradná tabuľa ÚJD SR

240/2021

č. rozhodnutia: 240/2021

č. správneho konania: 2428-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.07.2021

dátum právoplatnosti: 07.09.2021

Prílohy:

2428-2021_Rozhodnutie_240_2021_R240_2021_ podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022