Úradná tabuľa ÚJD SR

239/2021

č. rozhodnutia: 239/2021

č. správneho konania: 2627-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.07.2021

dátum právoplatnosti: 17.08.2021

Prílohy:

2627-2021_Rozhodnutie_239_2021_R239_2021_Anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022