Úradná tabuľa ÚJD SR

238/2021

č. rozhodnutia: 238/2021

č. správneho konania: 2314-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.08.2021

dátum právoplatnosti: 21.09.2021

Prílohy:

2314-2021_Rozhodnutie_238_2021_R238_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022