Úradná tabuľa ÚJD SR

237/2021

č. rozhodnutia: 237/2021

č. správneho konania: 2315-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.08.2021

dátum právoplatnosti: 21.09.2021

Prílohy:

2315-2021_Rozhodnutie_237_2021_R237_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022