Úradná tabuľa ÚJD SR

236/2021

č. rozhodnutia: 236/2021

č. správneho konania: 2166-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.07.2021

dátum právoplatnosti: 01.09.2021

Prílohy:

2166-2021_Rozhodnutie_236_2021_R.236-2021_v01.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022