Úradná tabuľa ÚJD SR

235/2021

č. rozhodnutia: 235/2021

č. správneho konania: 2269-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.08.2021

dátum právoplatnosti: 16.09.2021

Prílohy:

2269-2021_Rozhodnutie_235_2021_R235_2021_MaPa_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022